ورق

جدول وزنی و روش محاسبه وزنی ورق
روش محاسبه وزن ورق فولادی، از سایر پروفیل ‌ها و مصالح ساختمانی آسان‌تر است. با داشتن اطلاع از مساحت و چگالی این محصول، وزن تقریبی انواع ورق را می‌توان محاسبه کرد.

روش محاسبه وزن ورق فولادی
فرمول زیر به شما وزن تقریبی هر ورق فولاد را می‌دهد. وزن فولاد برابر با ۷.۸۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است و با دانستن مساحت ورق، از طریق فرمول زیر به راحتی می‌توان وزن محصول را محاسبه کرد. واحد طول و عرض متر، و واحد ضخامت نیز میلی‌متر است.

(کیلوگرم) وزن ورق فولادی = ۷.۸۵ × (میلی‌متر) ضخامت ورق × (متر) عرض ورق × (متر) طول ورق

به عنوان مثال وزن ورقی با طول ۲۰۰۰ میلی‌متر، عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۲ میلی‌متر چند کیلوگرم است؟

کیلوگرم ۳۱.۴ = ۷.۸۵ × ۲ × ۱ × ۲

البته در نظر داشته باشید برای محاسبه وزن دقیق ورق فولادی از باسکول باید استفاده کرد و روش بالا به طور تقریبی وزن هر ورق را محاسبه می‌کند.

ادامه مطلب
انتخاب تولید کننده
تولید کننده طول (میلی متر) عرض (میلی متر) ضخامت (میلی متر) وزن (کیلوگرم)
فولاد کاویان 6000 1500 35 2473
فولاد کاویان 6000 1500 40 2826
فولاد کاویان 6000 1500 45 3180
فولاد کاویان 6000 1500 50 3533
فولاد کاویان 6000 1500 55  3886
فولاد کاویان 6000 1500 60 4239
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 8 754
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 10 942
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 12 1131
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 15 1413
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 20 1844
فولاد اکسین خوزستان 2000 2000 25 2355
فولاد اکسین خوزستان 2500 2000 30 2826
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 35 2397
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 40 3768
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 45 4239
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 50 4710
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 55 5181
فولاد اکسین خوزستان 6000 2000 60 5652
فولاد مبارکه 2000 1000 2 32
فولاد مبارکه 2500 1250 2 50
فولاد مبارکه 6000 1500 3 212
فولاد مبارکه 6000 1500 4 283
فولاد مبارکه 6000 1500 5 3533
فولاد مبارکه 6000 1500 6 424
فولاد مبارکه 6000 1500 8 657
فولاد مبارکه 6000 1500 10 707
فولاد مبارکه 6000 1500 12 848
فولاد مبارکه 6000 1500 15 1060
فولاد کاویان 6000 1250 8 471
فولاد کاویان 6000 1250 10 589
فولاد کاویان 6000 1250 12 707
فولاد کاویان 6000 1250 15 884
فولاد کاویان 6000 1250 20 1178
فولاد کاویان 6000 1250 25 1472
فولاد کاویان 6000 1250 30 1767
فولاد کاویان 6000 1500 20 1413
فولاد کاویان 6000 1500 25 1767
فولاد کاویان 6000 1500 30 2120
جدول اشتال ورق محاسبه وزن ورق / پلیت / تسمه