نبشی

یکی از اِلِمان های مهم و تأثیر گذار در خرید نبشی، وزن آن است. خرید نبشی به صورت وزنی (کیلویی) و در بعضی موارد به صورت شاخه ای انجام می گیرد.

وزن و کیفیت تولید انواع پروفیل نبشی تولیدی کارخانه های فولاد کشور نسبت به هم متفاوت است لذا این امر باعث تفاوت در قیمت انواع نبشی کارخانه ها نسبت به هم می شود. پروفیل نبشی از لحاظ وزنی به دو نوع سبک وزن و سنگین وزن دسته بندی می شوند.

ادامه مطلب
انتخاب تولید کننده
تولید کننده ابعاد (میلی متر) ضخامت (میلی متر) طول (متر) وزن (کیلوگرم)
ناب تبریز 30*30 2.5 6 8.16
ناب تبریز 30*30 3 6 9.42
ناب تبریز 40*40 2 6 7.5
ناب تبریز 40*40 2.5 6 9
ناب تبریز 40*40 3 6 11.2
ناب تبریز 40*40 4 6 14
ناب تبریز 50*50 3 6 14.5
ناب تبریز 50*50 4 6 18.36
ناب تبریز 50*50 5 6 22.62
ناب تبریز 60*60 5 6 26.8
ناب تبریز 60*60 6 6 30.3
ناب تبریز 80*80 8 6 55
ناب تبریز 100*100 10 6 90
کوهپایه اصفهان 40*40 3 6 11.04
کوهپایه اصفهان 40*40 4 6 14.52
کوهپایه اصفهان 50*50 3 6 14.5
کوهپایه اصفهان 50*50 4 6 18.36
کوهپایه اصفهان 50*50 5 6 22.62
کوهپایه اصفهان 60*60 5 6 27.3
کوهپایه اصفهان 60*60 6 6 32.52
آریان فولاد 40*40 2 6 7.5
آریان فولاد 40*40 2.5 6 9
آریان فولاد 40*40 3 6 10.9
آریان فولاد 40*40 4 6 14
آریان فولاد 50*50 3 6 14.5
آریان فولاد 50*50 4 6 18.2
آریان فولاد 50*50 5 6 18.3
آریان فولاد 60*60 5 6 27.3
آریان فولاد 60*60 6 6 33
آریان فولاد 80*80 8 6 55
آریان فولاد 100*100 10 6 90
آریان فولاد 120*120 12 6 125
ناب تبریز 30*30 2 6 8.8
شکفته مشهد 30*30 2 6 5
شکفته مشهد 30*30 2.5 6 7.74
شکفته مشهد 30*30 3 6 8.8
شکفته مشهد 40*40 2 6 8.2
شکفته مشهد 40*40 2.5 6 9
شکفته مشهد 40*40 3 6 10.6
شکفته مشهد 40*40 4 6 14
شکفته مشهد 50*50 3 6 14.5
شکفته مشهد 50*50 4 6 18
شکفته مشهد 50*50 5 6 18.3
شکفته مشهد 60*60 5 6 27.5
شکفته مشهد 60*60 6 6 33
شکفته مشهد 80*80 8 6 57
کوهپایه اصفهان 20*20 2 6 3.3
کوهپایه اصفهان 25*25 2 6 5.2
کوهپایه اصفهان 30*30 2 6 5.9
کوهپایه اصفهان 30*30 2.5 6 7.66
کوهپایه اصفهان 30*30 3 6 7.9
کوهپایه اصفهان 40*40 2 6 8.2
کوهپایه اصفهان 40*40 2.5 6 9
جدول اشتال نبشی محاسبه وزن نبشی