ناودانی

جدول وزنی پروفیل های ساختمانی جهت محاسبۀ مبلغ خرید آهن آلات بسیار پر کاربرد است. میزان وزن آهن آلات معمولاً در محاسبۀ وزن کلی سازه و میزان ظرفیت حمل با ماشین‌های حمل بار و همچنین در متره و برآورد پروژه جهت تعیین بودجۀ احداث پروژه، بسیار حائز اهمیت می باشد.

از مهمترین معیارهای خرید آهن آلات ساختمانی توسط مجریان پروژه های عمرانی و ساختمان سازی، وزن آهن آلات می باشد. خرید وزنی آهن آلات طبق استاندارد بین المللی (متریک SI=System International)، بر حسب کیلوگرم که به طور اختصار با حروف (KG=Kilograms) نشان داده می شود تعیین می گردد.

از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت خرید آهن آلات ساختمانی، عبارت است از: وزن و کیفیت تولید. وزن و مقاومت پروفیل ساختمانی رابطه مستقیمی دارند به گونه ای که هر قدر وزن پروفیل بیشتر باشد، مقاومت و استحکام پروفیل در برابر بارهای ثقلی (شامل بارهای مرده، زنده و ...) و جانبی (باد و زلزله) مسلماً بیشتر خواهد بود.

مطابق جدول وزنی پروفیل ناودانی تولیدی مجتمع ذوب آهن اصفهان، وزن ناودانی با بال های شیب دار نسبت به ناودانی با بال های موازی، یکسان می باشد. در نتیجه بسته به نسبت وزنی، تفاوتی در میزان مبلغ خرید نمی باشد.

پروفیل ناودانی براساس وزن به دو نوع ناودانی سبک وزن و ناودانی سنگین وزن تقسیم بندی می شود. هر چقدر نمره (ارتفاع مقطع) ناوانی بزرگتر باشد، وزن آن نیز بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب
انتخاب تولید کننده
تولید کننده سایز (میلی متر) طول (متر) وزن (کیلوگرم)
اروپا 8 12 متری 86
اروپا 10 6 متری 53
اروپا 10 12 متری 106
اروپا 12 6 متری 64
اروپا 12 12 متری 128
اروپا 14 6 متری 75
اروپا 14 12 متری 150
اروپا 16 6 متری 85
اروپا 16 12 متری 170
اروپا 18 6 متری 132
اروپا 18 12 متری 265
اروپا 20 6 متری 151
اروپا 20 12 متری 303
کوهپایه اصفهان 6 کوتاه 6 متری 24.4
ناب تبریز 8 کوتاه 6 متری 45
ناب تبریز 8 بلند 12 متری 103
ناب تبریز 10 کوتاه 6 متری 51.5
ناب تبریز 10 بلند 12 متری 127
ناب تبریز 12 کوتاه 6 متری 62.4
ناب تبریز 12 بلند 12 متری 161
ناب تبریز 14 کوتاه 6 متری 73.8
ناب تبریز 14 بلند 12 متری 192
شکفته مشهد 6 کوتاه 6 متری 20
شکفته مشهد 8 کوتاه 6 متری 30
شکفته مشهد 8 بلند 12 متری 60
شکفته مشهد 10 کوتاه 6 متری 40
شکفته مشهد 10 بلند 12 متری 80
شکفته مشهد 12 کوتاه 6 متری 52
شکفته مشهد 12 بلند 12 متری 104
شکفته مشهد 14 کوتاه 6 متری 66
شکفته مشهد 14 بلند 12 متری 122
شکفته مشهد 16 کوتاه 6 متری 83
شکفته مشهد 16 بلند 12 متری 166
اروپا 8 6 متری 43
جدول اشتال ناودانی محاسبه وزن ناودانی