میلگرد آجدار

در بخش قیمت گذاری برای محصولی مانند میلگرد، علاوه بر سایز و وزن میلگرد عوامل دیگری مانند کیفیت و نوع ساخت آن نیز در قیمت گذاری این محصول دخیل هستند.

روش محاسبه وزن میلگرد
مهم‌ترین عامل در قیمت تمام شده میلگرد وزن میلگرد است. مهم نیست که میلگرد دارای چه استانداردی باشد، A1، A2، A3 و A4 همگی دارای اوزان یکسانی هستند.

میلگرد دارای سطح مقطع دایره است و روش محاسبه وزن میلگرد یکی از کارهایی است که مهندسین راه و ساختمان، برای برآورد پروژه خود باید آن را انجام بدهند. سه فاکتور مهم در محاسبه وزن میلگرد به شرح زیر است:
• طول هر شاخه میلگرد که به طور معمول ۱۲ متر است.
• چگالی فولاد که ۷۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.
• مساحت دایره که بر اساس شعاع مقطع میلگرد بر حسب متر محاسبه می‌شود.

فرمول آن نیز بدین صورت است:

۷۸۵۰ × ۱۲ × ۳.۱۴ × (۲ ÷ سایز) × (۲ ÷ سایز)

به عنوان مثال وزن میلگردی که سایز ۱۲ را داشته باشد به روش بالا، اینگونه محاسبه می‌شود.

۱۰.۶۴۸ = ۷۸۵۰ × ۱۲× ۳.۱۴ × (۲ ÷ ۰.۰۱۲) × (۲ ÷ ۰.۰۱۲)

طبق فرمول بالا، وزن هر شاخه میلگرد سایز ۱۲، ۱۰ کیلوگرم و ۶۴۸ گرم است که به طور میانگین ۱۱ کیلوگرم شناخته می‌شود.
جدول اشتال که یک منبع مشترک و کارآمد برای دریافت اطلاعات در مورد وزن انواع محصولات فولادی به کار رفته شده در ساختمان است، وزن میلگرد ۱۲ را ۱۰.۶۵۶ کیلوگرم محاسبه کرده است.

ادامه مطلب
انتخاب تولید کننده
تولید کننده سایز (میلی متر) استاندارد طول شاخه (متر) وزن (کیلوگرم)
صبا زاگرس 18 A3 12 24
صبا زاگرس 20 A3 12 29.5
صبا زاگرس 22 A3 12 36
صبا زاگرس 25 A3 12 46.5
صبا زاگرس 28 A3 12 58
صبا زاگرس 32 A3 12 76
شاهین بناب 22 A3 12 34.5
شاهین بناب 25 A3 12 44.75
شاهین بناب 28 A3 12 56.1
شاهین بناب 32 A3 12 73.05
فولاد بافق یزد 10 A2 12 7.4
فولاد بافق یزد 12 A3 12 10.5
فولاد بافق یزد 14 A3 12 14.4
فولاد بافق یزد 16 A3 12 18.5
فولاد بافق یزد 18 A3 12 24
فولاد بافق یزد 20 A3 12 29.2
فولاد بافق یزد 22 A3 12 32
فولاد بافق یزد 25 A3 12 47
فولاد بافق یزد 28 A3 12 57.5
فولاد بافق یزد 32 A3 12 75.3
پارس آرمان 8 A2 12 4.3
پارس آرمان 10 A2 12 6.3
صبا زاگرس 10 A2 12 8
صبا زاگرس 12 A3 12 11
صبا زاگرس 14 A3 12 14.5
صبا زاگرس 16 A3 12 19
آذر امین 25 A3 12 45.5
آذر امین 28 A3 12 56.8
آذر امین 32 A3 12 75
ظفر بناب 8 A2 12 4.15
ظفر بناب 10 A2 12 6.4
ظفر بناب 12 A3 12 10.1
ظفر بناب 14 A3 12 13.8
ظفر بناب 16 A3 12 18
ظفر بناب 18 A3 12 22.8
ظفر بناب 20 A3 12 28
ظفر بناب 22 A3 12 33.97
ظفر بناب 25 A3 12 44.1
ظفر بناب 28 A3 12 55.4
شاهین بناب 8 A2 12 4.4
شاهین بناب 10 A2 12 7.07
شاهین بناب 12 A3 12 10.19
شاهین بناب 14 A3 12 13.88
شاهین بناب 16 A3 12 18.29
شاهین بناب 18 A3 12 23.16
شاهین بناب 20 A3 12 28.6
ابهر 25 A3 12 44.9
ابهر 28 A3 12 58
ذوب آهن اصفهان 10 A2 12 7.39
ذوب آهن اصفهان 12 A3 12 11
ذوب آهن اصفهان 14 A3 12 15
ذوب آهن اصفهان 16 A3 12 19
ذوب آهن اصفهان 18 A3 12 24
ذوب آهن اصفهان 20 A3 12 32
ذوب آهن اصفهان 22 A3 12 36
ذوب آهن اصفهان 25 A3 12 47
ذوب آهن اصفهان 28 A3 12 58
ذوب آهن اصفهان 32 A3 12 76
آذر امین 8 A2 12 4.5
آذر امین 10 A2 12 7.3
آذر امین 12 A3 12 10.5
آذر امین 14 A3 12 14.5
آذر امین 16 A3 12 18.3
آذر امین 18 A3 12 23
آذر امین 20 A3 12 29.5
آذر امین 22 A3 12 35
ارگ تبریز 22 A3 12 35
ارگ تبریز 25 A3 12 48.5
پرشین فولاد 10 A2 12 8
پرشین فولاد 12 A3 12 11
پرشین فولاد 14 A3 12 15
پرشین فولاد 16 A3 12 18
پرشین فولاد 18 A3 12 24
پرشین فولاد 20 A3 12 29
پرشین فولاد 22 A3 12 35
پرشین فولاد 25 A3 12 46
پرشین فولاد 28 A3 12 57
پرشین فولاد 32 A3 12 76
ابهر 8 A2 12 4.5
ابهر 10 A2 12 7.44
ابهر 12 A3 12 10.5
ابهر 14 A3 12 14.2
ابهر 16 A3 12 18.7
ابهر 18 A3 12 23.5
ابهر 20 A3 12 29.4
ابهر 22 A3 12 35.2
آریا ذوب 14 A3 12 16
آریا ذوب 16 A3 12 19
آریا ذوب 18 A3 12 24
آریا ذوب 20 A3 12 29.5
کاوه تیکمه داش 8 A2 12 4.48
کاوه تیکمه داش 10 A2 12 7.03
کاوه تیکمه داش 12 A3 12 10.18
کاوه تیکمه داش 14 A3 12 13.86
کاوه تیکمه داش 16 A3 12 18
کاوه تیکمه داش 18 A3 12 23.04
کاوه تیکمه داش 20 A3 12 28.92
کاوه تیکمه داش 22 A3 12 35.16
کاوه تیکمه داش 25 A3 12 45.36
کاوه تیکمه داش 28 A3 12 55.92
کاوه تیکمه داش 32 A3 12 72.48
ارگ تبریز 12 A3 12 10.5
ارگ تبریز 14 A3 12 14
ارگ تبریز 16 A3 12 18
ارگ تبریز 18 A3 12 23
ارگ تبریز 20 A3 12 29
ابرکوه یزد 16 A3 12 19
ابرکوه یزد 18 A3 12 24
ابرکوه یزد 20 A3 12 29.5
ابرکوه یزد 22 A3 12 36
ابرکوه یزد 25 A3 12 46.5
ابرکوه یزد 28 A3 12 56.5
ابرکوه یزد 32 A3 12 76
آناهیتا گیلان 8 A2 12 4.2
آناهیتا گیلان 10 A2 12 6.5
آناهیتا گیلان 12 A3 12 9.9
آناهیتا گیلان 14 A3 12 14
آناهیتا گیلان 16 A3 12 18
آناهیتا گیلان 18 A3 12 22.7
آناهیتا گیلان 20 A3 12 29
آناهیتا گیلان 22 A3 12 34
آناهیتا گیلان 25 A3 12 44
آناهیتا گیلان 28 A3 12 55.5
آناهیتا گیلان 32 A3 12 72
آریا ذوب 10 A3 12 7.5
آریا ذوب 12 A3 12 11
روهینا جنوب 12 A3 12 10.3
روهینا جنوب 14 A3 12 14.2
روهینا جنوب 16 A3 12 18.5
روهینا جنوب 18 A3 12 23.2
روهینا جنوب 20 A3 12 29
روهینا جنوب 22 A3 12 35
روهینا جنوب 25 A3 12 45
روهینا جنوب 28 A3 12 57
روهینا جنوب 32 A3 12 74
میانه تبریز 12 A3 12 11
میانه تبریز 14 A3 12 14.5
میانه تبریز 16 A3 12 19
میانه تبریز 18 A3 12 24
میانه تبریز 20 A3 12 29.5
میانه تبریز 22 A3 12 36
میانه تبریز 25 A3 12 46.5
میانه تبریز 28 A3 12 55.8
میانه تبریز 32 A3 12 76
ابرکوه یزد 12 A3 12 11
ابرکوه یزد 14 A3 12 14.5
نیشابور 12 A3 12 11
نیشابور 14 A3 12 14.2
نیشابور 16 A3 12 18.8
نیشابور 18 A3 12 24
نیشابور 20 A3 12 29
نیشابور 22 A3 12 36
نیشابور 25 A3 12 46.8
نیشابور 28 A3 12 55.65
نیشابور 32 A3 12 76
آریان فولاد 10 A2 12 7.8
آریان فولاد 12 A3 12 10
آریان فولاد 14 A3 12 14
آریان فولاد 16 A3 12 18
آریان فولاد 18 A3 12 23
آریان فولاد 20 A3 12 30
آریان فولاد 22 A3 12 36
آریان فولاد 25 A3 12 47
آریان فولاد 28 A3 12 57.7
روهینا جنوب 8 A2 12 4.5
روهینا جنوب 10 A2 12 7.3
کویر کاشان 8 A2 12 5
کویر کاشان 10 A2 12 7.8
کویر کاشان 12 A3 12 11.1
کویر کاشان 14 A3 12 14.8
کویر کاشان 16 A3 12 19.2
کویر کاشان 18 A3 12 24.6
کویر کاشان 20 A3 12 30
کویر کاشان 22 A3 12 36
کویر کاشان 25 A3 12 46.4
کویر کاشان 28 A3 12 58.5
کویر کاشان 32 A3 12 76
راد همدان 10 A2 12 7.65
راد همدان 12 A3 12 9.5
راد همدان 14 A3 12 13.5
راد همدان 16 A3 12 17.5
راد همدان 18 A3 12 21.5
راد همدان 20 A3 12 27
راد همدان 22 A3 12 31
راد همدان 25 A3 12 42
راد همدان 28 A3 12 55
جدول اشتال میلگرد آجدار محاسبه وزن میلگرد آجدار