لوله

محاسبه وزن لوله در پروژه های کوچک و کم اهمیت و به ویژه در پروژه های بزرگ که میزان مصرف لوله های فلزی بسیار زیاد است. محاسبه میزان وزن دقیق لوله های قابل استفاده در اجرای کار بسیار مهم است.

زیرا به دلیل کاربرد تناژ بالای لوله در چنین پروژه هایی مسلماً هزینه زیاد و چشم گیری برای پیمانکار در بر داشته و پیمانکار برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از متره و برآورد اشتباه در محاسبه وزن لوله می بایست به وزن لوله و هزینه خرید آن توجه ویژه ای داشته باشد و اگر در وزن و قیمت تمام شده خرید لوله که با هم رابطه مستقیم دارند توجه خاصی قرار ندهد مسلماً می بایست ضرر و زیان زیادی را متحمل شده به همین دلیل فراگیری نحوه محاسبه وزن لوله های فولادی اعم از لوله های صنعتی، داربستی، گازی و مبلی برای هر مهندس، تکنسین و مجریان پروژه های لوله کشی آبرسانی، سوخت رسانی و تأسیسات مکانیکی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وزن و کیفیت تولید انواع لوله های تولیدی کارخانه های فولاد کشور نسبت به هم متفاوت است لذا این امر باعث تفاوت در قیمت انواع لوله کارخانه ها نسبت به هم می شود. وزن لوله تأثیر مستقیمی در میزان قیمت تمام شده لوله دارد. وزن لوله های فلزی که سایز (قطر Diameter)، ضخامت (گوشت) و طول بزرگتری نسبت به سایر لوله های فولادی دارند مسلماً وزن بیشتری دارند.

از عوامل مهم و تأثیر گذار در وزن لوله ها، جنس آن می باشد به عنوان مثال وزن لوله های فولادی نسبت به لوله های آلومینیومی بیشتر است. همچنین وزن لوله مسی نسبت به وزن لوله فولادی بیشتر می باشد. این اختلاف وزن به خاطر اختلاف در وزن مخصوص آنها می باشد. معمولاً فروش لوله های صنعتی به صورت شاخه ای صورت می گیرد و با افزایش سایز لوله، وزن شاخه ای لوله نیز افزایش خواهد داشت.

ادامه مطلب
قطر (اینچ) قطر (میلی متر) ضخامت (میلی متر) طول (متر) وزن (کیلوگرم)
8 219.1 6 1 31.89
8 219.1 6.5 1 34.44
8 219.1 7 1 37.74
5 140.3 4.5 1 15.39
5 140.3 5 1 16.95
5 140.3 5.5 1 18.75
5 140.3 6 1 20.51
6 168.3 2.5 1 10.48
6 168.3 3 1 12.58
6 168.3 3.5 1 14.69
6 168.3 4 1 16.74
6 168.3 4.5 1 18.81
6 168.3 5 1 20.79
6 168.3 5.5 1 22.7
6 168.3 6 1 24.84
6 168.3 6.5 1 26.35
6 168.3 7 1 28.68
8 219.1 3 1 16.08
8 219.1 3.5 1 18.74
8 219.1 4 1 21.39
8 219.1 4.5 1 24.03
8 219.1 5 1 26.65
8 219.1 5.5 1 29.27
3 88.9 3 1 6.51
3 88.9 3.5 1 7.56
3 88.9 4 1 8.58
3 88.9 4.5 1 9.58
3 88.9 5 1 10.57
3 88.9 5.5 1 11.74
3 88.9 6 1 12.51
4 114.3 2 1 5.68
4 114.3 2.5 1 6.98
4 114.3 3 1 8.38
4 114.3 3.5 1 9.76
4 114.3 4 1 11.18
4 114.3 4.5 1 12.43
4 114.3 5 1 13.75
4 114.3 5.5 1 15.21
4 114.3 6 1 16.26
5 140.3 2.5 1 8.62
5 140.3 3 1 10.36
5 140.3 3.5 1 11.95
5 140.3 4 1 13.72
2 60.3 2.5 1 3.64
2 60.3 3 1 4.32
2 60.3 3.5 1 5.01
2 60.3 4 1 5.62
2 60.3 4.5 1 6.26
2 60.3 5 1 6.9
2 60.3 5.5 1 7.63
2 60.3 6 1 8.13
2-1/2 76 1.5 1 2.79
2-1/2 76 2 1 3.7
2-1/2 76 2.5 1 4.59
2-1/2 76 3 1 5.48
2-1/2 76 3.5 1 6.35
2-1/2 76 4 1 7.2
2-1/2 76 4.5 1 8.04
2-1/2 76 5 1 8.89
2-1/2 76 5.5 1 9.85
2-1/2 76 6 1 10.51
3 88.9 2 1 4.38
3 88.9 2.5 1 5.46
1-1/4 42.2 1 1 1.04
1-1/4 42.2 1.25 1 1.28
1-1/4 42.2 1.5 1 1.54
1-1/4 42.2 2 1 2.01
1-1/4 42.2 2.5 1 2.48
1-1/4 42.2 3 1 2.95
1-1/4 42.2 3.5 1 3.48
1-1/4 42.2 4 1 3.85
1-1/2 48.3 1 1 1.19
1-1/2 48.3 1.25 1 1.48
1-1/2 48.3 1.5 1 1.77
1-1/2 48.3 2 1 2.29
1-1/2 48.3 2.5 1 2.81
1-1/2 48.3 3 1 3.38
1-1/2 48.3 3.5 1 3.91
1-1/2 48.3 4 1 4.42
2 60.3 1 1 1.49
2 60.3 1.25 1 1.85
2 60.3 1.5 1 2.21
2 60.3 2 1 2.93
1.2 21.3 1 1 0.51
1.2 21.3 1.25 1 0.63
1.2 21.3 1.5 1 0.74
1.2 21.3 2 1 0.97
1.2 21.3 2.5 1 1.21
1.2 21.3 3 1 1.45
3.4 26.7 1 1 0.66
3.4 26.7 1.25 1 0.79
3.4 26.7 1.5 1 0.96
3.4 26.7 2 1 1.24
3.4 26.7 2.5 1 1.52
3.4 26.7 3 1 1.81
1 33.7 1 1 0.83
1 33.7 1.25 1 1.02
1 33.7 1.5 1 1.23
1 33.7 2 1 1.61
1 33.7 2.5 1 1.94
1 33.7 3 1 2.32
1 33.7 3.5 1 2.68
1 33.7 4 1 3.05
جدول اشتال لوله محاسبه وزن لوله فولادی