تیرآهن

جدول وزنی و روش محاسبه وزن تیرآهن IPE
به دلیل اهمیت وجود تیرآهن در ستون و تیرهای اسکلت ساختمان، دانستن وزن تقریبی و میزان تیرآهن به کار رفته در بنا، دارای اهمیت است. تیرآهن از فولاد ساخته شده است. وزن فولاد بر هر سانتی‌متر مکعب ۷.۸۵ کیلوگرم، برابر با ۷۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. این وزن مخصوص به فولاد نرم یا استاندارد اروپایی ST37 است.

روش محاسبه وزن تیرآهن
برآورد وزن تیرآهن از دو روش ممکن است که در زیر توضیح می‌دهیم.

روش اول
از طریق مساحت و چگالی تیرآهن محاسبه می‌شود. در این روش مساحت مقطع تیرآهن بر حسب واحد متر مربع (m2)، اندازه طول هر شاخه تیرآهن برحسب واحد متر (m) و وزن مخصوص فولاد بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) محاسبه می‌شود. که به شرح زیر است:

۷۸۵۰ × طول شاخه × [(ضخامت جان × ارتفاع جان) + (۲ × ضخامت بال × عرض بال)]

به عنوان مثال تیرآهن IPE ۱۴ دارای مشخصات زیر، طبق فرمول بالا اینگونه حساب می‌شود.
ارتفاع مقطع تیرآهن = ۰.۱۴
ضخامت بال تیرآهن = ۰.۰۰۶۹ متر
عرض بال تیرآهن = ۰.۰۷۳ متر
طول جانِ تیرآهن = ۰.۱۲۶۲ متر
ضخامت جانِ تیرآهن = ۰.۰۰۴۷ متر
طول هر شاخه = ۱۲ متر

کیلوگرم ۱۵۱ = ۷۸۵۰ × ۱۲ × [(۰.۰۰۴۷ × ۰.۱۲۶۲) + (۲ × ۰.۰۰۶۹ × ۰.۰۷۳)]

روش دوم
این روش با داشتن وزن هر یک متر تیرآهن قابل محاسبه است. وزن هر یک متر را ضربدر طول شاخه تیرآهن می‌کنیم.

وزن یک متر × طول شاخه

جدول اشتال یک منبع مشترک و کارآمد برای دریافت اطلاعات در مورد وزن انواع محصولات فولادی به کار رفته شده در ساختمان است. به عنوان مثال یک متر تیرآهن ۱۴ بر طبق جدول اشتال وزنی حدود ۱۲.۹ کیلوگرم دارد و روش محاسبه آن نیز بدین صورت خواهد بود.

کیلو گرم ۱۵۴.۸ = ۱۲ × ۱۲.۹

بر طبق این جدول تیرآهن ۱۴ وزنی حدود ۱۵۵ کیلوگرم دارد.

ادامه مطلب
انتخاب تولید کننده
تولید کننده سایز (میلی متر) وزن (کیلوگرم)
- 14 155
- 16 190
- 18 225
- 20 269
- 22 315
- 24 369
- 27 434
- 30 530
جدول اشتال تیرآهن محاسبه وزن تیرآهن معمولی