نقش مهم زیر ساختارهای بازار 

نویسنده: آهنکده
۰۳ مهر ۱۳۹۹

با توجه به گفته ها و نظرات کارشناسان آهن‌کده در این روزها، به دلیل ریزش های شدید بازار سرمایه دچار نواسانات و پیچیدگی های زیادی شده است. جو روانی که در حال حاضر وجود دارد یکی از دلایل اصلی می باشد که می توان دلایل دیگری را نیز بیان کرد. نواسانات ارز تاثیر زیادی در این بازار دارد که نسبت به اخبار وضع موجود سریع تر واکنش نشان میدهد. به عنوان مثال با افزایش قیمت دلار قیمت آهن نیز ممکن است در بازار روند صعودی هرچند نامحسوسی داشته باشد. البته نمی توان موضع کشور را در سطح نظام بین المللی که در این وضعیت بازار تاثیرگذار است را نادیده گرفت. هرچند بخش زیادی ازاین موضوع از نظر بنیادی در بازار پذیرفته شده است ، در بازه های زمانی مختلف تاثیرات روانی زیادی داشته است.

کارشناسان مربوطه با توجه به نقش زیرساختارهای مهم بازار بر این باورند که در وضعیت فعلی اکثر بازیگران بازار پذیرفته اند که با توجه به وعده های روزهای اولیه اصلاح  که  گفته می شد بازار بر اساس جو روانی زودگذر است، از این بازار با همین اعداد خارج شوند. بر این اساس امید داشتن به روند صعودی شاخص های مرتبط با وضعیت بازار در مدت زمان کوتاه بی فایده است. همچنین افرادی که شاخص را تا ۳ میلیون واحد بالاتر در ۳ ماه قبل پیش بینی میکردند امروز بر این باورند که باید با همین اعداد خارج شویم زیرا احتمال ریزش طولانی تر در بورس و نمادهای مرتبط با ان اتفاق بیوفتد. نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان آن و فولاد ایران به سوال مزیت ها و معایب خروج فولاد از بورس کالا را چنین پاسخ داد: اگر خروج  فولاد از بورس کالا بدون هیچ پشتوانه فکری اجرایی شود، التهاب این بازار زیادتر می شود و زمینه افزایش قیمت این محصول را فراهم میکند.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍