صنعت فولاد وابسته به صادرات کشور

نویسنده: آهنکده
۱۸ مهر ۱۳۹۹

به گزارش آهن کده با توجه به شرایط بازار فولاد طی مدت ماه ها انتظار با انتخاب وزیر صمت جدید، در رابطه با اهمیت های این وزارتخانه تحلیل های متفاوتی پدیدار شده است.
نایب رئیس انجمن فولاد بیان کرد: این مدت، بازار فولاد وابسته به شاخه‌های اقتصاد کلان تاثیر می باشد و با توجه به این که  در شرایط موجود ، تقریبا همه بازارها درگیر تغییرات بازار ارز شده‌اند، نمی‌توان نتیجه گرفت  که با پیچیدن یک نسخه‌ برای بازار فولاد می‌توان معضلات این صنعت را برطرف کرد و این در حالی است که در این بازار ، تولید زیاد است و همین دلیل به کاهش  یافتن التهاب بازار فولاد و به مراتب بازارهای دیگر کمک می کند.

بر اساس امار کارشناسان ، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت روزانه به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است و تاثیرات این نقدینگی‌ها در بیشتر این حوزه‌ها به خصوص فولاد دیده می شود. احرامیان  در رابطه با اهمیت وزیر جدید صمت، بیان کرد: جریان صادرات یکی از مهم‌ترین مواردی است  که ما در صنعت فولاد به آن توجه می کنیم، به این دلیل که نصف میزان تولید صنعت فولاد وابسته به صادرات  می باشد و با کمک این قسمت به نقطه سر به سر خواهد رسید. همچنین ما باید بیشتر تمرکز خود را  بر روی موضوع صادرات بگذاریم تا بتوانیم این صنعت را که هزینه های زیادی بابتش پرداخت شده است را حفظ نماییم.

همچنین در وضعیت موجود، اکثر صادرات کشور مرتبط با حلقه‌های نخست زنجیره تولید می گردد. این در حالی است که اگر صادرات به مقاطع جابه جا شود، ارزش افزوده بیشتری برای چرخه تولید ایجاد خواهد کرد و ارز بیشتری نسبت به قبل وارد کشور خواهد شد؛ در پی آن، اولویتی که وزیر جدید صمت می‌تواند بر آن تاکید بیشتری بکند، انتقال و تغییر مشوق‌های مربوط به  صادرات به انتهای زنجیره تولید می باشد.

نایب رئیس انجمن فولاد نیز افرود: با اشاره به معضل تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها، بعد از موضوع صادرات، باید راهبردهای اجرایی برای مهیا کردن مواد اولیه کارخانه‌ها در نظر داشت؛ به طوری که باید برنامه‌ریزی دقیق تری برای کمک به بخش معدن انجام شود تا معدنی‌ها توان اجرا برای طرح های توسعه ای را بدست آوردند  و کسری مواد اولیه در جهت افزایش ظرفیت‌های تولید، جبران خواهد شد.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍