رشد تولید فولاد در تحریم ها

نویسنده: آهنکده
۰۸ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اخبار آهن‌کده، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه تحریم ها رشد صنعت در سه ماهه اول امسال ۲/۵ درصد مثبت بوده است. وی با بیان اینکه رتبه ۱۰ دنیا را به دست آورده ایم، گفت: در چند سال گذشته توانستیم فرانسه و ایتالیا را در زمینه تولید فولاد پشت سر بگذاریم.

سرپرست وزارت صمت با یادآوری اینکه رشد تولید فولاد دنیا در سال گذشته ۳/۵ درصد رشد داشته است، بیان کرد: علی رغم سنگین ترین تحریم ها با اتکا به روحیه جهادی رشد تولید فولاد خام کشور ۶/۵ درصد شده است. سرقینی ادامه داد: در پنج ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ هرساله ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد که این رقم در سال گذشته به کمتر از ۴ میلیون تن رسیده است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۵ میلیون تن واردات فولاد و ۱.۵ میلیون تن صادرات فولاد داشتیم ولی در سال ۹۸ در زمینه صادرات فولاد رکورد زده شد و به ۱۲ میلیون تن صادرات انواع فولاد رسیدیم. همچنین در نتیجه تکمیل زنجیره ها فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن واردات فولاد داشتیم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد خام تا افق ۱۴۰۴ بیان کرد: در حال حاضر ۳۷ میلیون تن فولاد آماده به کار داریم و بیست میلیون تن نیز در دست اجرا می باشد که شروع شده است و با این ظرفیت حتما چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد محقق خواهد شد.

سرقینی گفت: صنعت فولاد بومی شده است و حتی تکنولوژی پرد را به همت متخصصان ایرانی به دست آورده ایم. وی با اشاره به برخی آمارهای تولید در پنج ماهه امسال بیان کرد: در پتروشیمی رشد تولید ۶/۳ درصدی، لوازم خانگی ۴۲.۵ درصدی، آلومینیوم ۵۰ درصدی، فولاد ۸ درصدی، سیمان ۱۵ درصدی و خودرو ۱۸.۵ درصدی داشته ایم. سرپرست وزارت صمت ادامه داد: در زمینه پروانه های بهره برداری رشد ۷۰ درصدی به لحاظ سرمایه گذاری داشته ایم و صدور جواز تاسیس، افزایش ۳۱.۵ درصدی داشته است.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍
منوی دسترسی