رابطه جهش اقتصادی با تولید

نویسنده: آهنکده
۰۳ مهر ۱۳۹۹

با توجه به خبرهایی که در حوزه  آهن آلات می باشد، در قسمت های مختلف تولیدی و صنعتی کشور جهش تولید نقطه کلیدی در اقتصاد کشور است که نباید نادیده گرفته شود بلکه باید در مسیر توسعه قرار گیرد. در حال حاضر اقتصاد کشور در حالت مطلوب نمی باشد و در سه سال گذشته نیز رشد منفی داشته است. با توجه به پیش بینی های صندوق بین المللی پول تا آخر سال ۹۹ این رویه ادامه خواهد داشت. درحالیکه صنعت کشور دارای پتانسیل های زیادی می باشد، نیاز جدی به حمایت در مقیاس های کلان دارد. حال با توجه به شرایطی که ابران از منظر علمی در دوره رکود اقتصادی و تورم قرار دارد توسعه صنایع مولد و شروع سرمایه گذاری های جدید می تواند از شدت تورم بکاهد و به اقتصاد کشور کمک کند.

در همین شرایط در بخش هایی از معدن و صنایع مربوط به آن،  به خصوص صنعت فولاد که بیشتر شامل فولاد مبارکه می باشد جهش تولید ایجاد شده است. همچنین معاون بهره برداری فولاد مبارکه در سال جاری از پروژه گاززدایی که ظرفیت گرید های آن از ۷۰۰ هزارتن به یک  میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید صحبت می کند. که بواسطه آن مواردی چون سیاست های ارزی و تامین مواد اولیه در سیاست های دولتی می تواند اثرات منفی در اجرای پروژه ها داشته باشد.

همچنین به گفته ی معاون بهره برداری اسب تولیده شده را نمی توانند به ورق تبدیل کنند. زیرا خط نورد فعلی شرایط و امکان تولید ندارد و همت والا نیاز دارد. درحالیکه با توجه به دشواری های انتقال ارزشرایط برای صادرات محیا خواهد شد که دولت در این رابطه بی تقصیر نمی باشد.  پروژه ملی نورد گرم باید مورد حمایت همه ارکان کشور قرار گیرد که برای  تحقق یافتن اهداف جهش تولید نیاز به حمایت دارد. در صورتی که پروژه اجرا شود، بخش هایی از نیازهای مختلف کشور توسط فولاد مبارکه می تواند تامین شود.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍