انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اثرات آن بر صادرات آهن

نویسنده: آهنکده
۰۵ مهر ۱۳۹۹

با توجه به اعمال تحریم ها، در وضعیت فعلی شرایطی برای صادرات آهن و فولاد وجود ندارد ولی نگرانی بیشتر کارشناسان مربوطه افزایش تحریم ها می باشد. پیش بینی می شود با افزایش تحریم ها در کشور، بودجه بخش های عمرانی کاهش پیدا کند و در پی آن بازار صادرات ایران به طور محسوسی ضعیف تر خواهد شد. همچنین کارشناسان احتمال زیادتر شدن تحریم ها از سوی آمریکا بعد از انتخابات را نیز پیش بینی می کنند.

به علاوه بازارهای مختلف ایران به صورت زنجیروار به هم مرتبط می باشد و تغییر در هر بازار باعث تغییرات در بازارهای دیگر خواهد شد. در نتیجه بازار ایران می تواند تحت تاثیر انتخابات آمریکا پیامدهای خوب و بدی را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که انتخابات آمریکا می تواند بر بازار ایران تاثیری نداشته باشد. به این صورت که اگر حزب جمهوری خواه انتخاب شود، تحریم های موجود دوباره اعمال می شود و نمی تواند بازار آهن و فولاد ایران را متاثر کند. چون کشورهای عربی پیوسته تجارتشان با ایران را به دلیل کیفیت خوب آهن و فلزات قطع نخواهند کرد. همچنین از سوی دیگر اگر حزب دموکرات روی کار بیاید ممکن است تحریم جدید و شدیدی را اعمال نکند و تحریم های قبلی فقط حفظ شود. در نتیجه در بازار ایران شاهد تغییرات قابل توجهی پس از انتخابات نخواهیم بود.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍