افزایش بی رویه قیمت در بازار آهن

نویسنده: آهنکده
۱۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش آهن‌کده پیش خرید آهن آلات و ارز دو نرخی به عنوان دو منشأ هیجان در بازار آهن باعث رشد ۱۰۰ درصدی قیمت میلگرد شد. بهای میلگرد شاخص قیمتی بازار آهن و فولاد می باشد که با اثر پروانه ای بر بازار سایر مواد اولیه، نگرانی جدی از افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی و تشدید تورم در بخش هزینه تولید در گروه های مختلف صنعتی را به وجود می آورد.

افزایش نرخ بازار در بازار آهن و اثر پروانه ای آن بر سایر بازارهای مواد اولیه حکایت از آن دارد که باید در انتظار اولین تکانه های قدرتمند یک تورم در فاز قیمت تمام شده بسیاری از کالاها باشیم. آزادی عمل در بازار آهن و فولاد در کنار تاثیرپذیری این بازار از نوسان بهای ارز و نقدشوندگی بالای آن موجب شده تا بازار آهن با محوریت میلگرد به یکی از شاخص های قیمتی در بین بازارهای کالایی کشور آن هم در شرایطی که در رکورد تاریخی قیمت این بازار قرار داریم، مبدل شود.

از این رو به عبارت ساده تر می توان گفت بازار مصنوعات فولادی یکی از بازارهای مهم پیش نگر در اقتصاد ایران است که این بازار ظرف ماه های اخیر رشد نرخ بزرگی را تجربه کرده است. در این میان نقدشوندگی بالای فولاد درکنار نوسان نرخ آزادانه آن باعث شده تا بازار مصنوعات فولادی در کشور به بستری برای تبدیل نقدینگی به کالا تبدیل شود و در واقع نرخ فولاد به یک شاخص قیمتی برای بازار سایر مصنوعات فلزی یا حتی دیگر بازارهای کالایی باشد.

در این میان بهای میلگرد نیز خود شاخصی برای نوسان نرخ بازار آهن به شمار می رود، همچنین بهای میلگرد در بازار آزاد از قرابت بالایی با شاخص بورس اوراق بهادار برخوردار است. بنابراین می توان از روند قیمتی در بازار مصنوعات فولادی به عنوان سیگنال پیش نگر استفاده کرد که این سیگنال این روزها از ایجاد ابرتورمی در کشور خبر می دهد.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍